Kerk Inligting
   Tuisblad
   Kerk Kaart
   Bandopnames
   Eredienste
   Mighty Men 2011

 Byeenkomste:
SELGEMEENTES:
Dinsdae:
Northam Konsistorie
om 18:30
Kontak
Oudl. Jan Moolman by
ngnortham@mtnloaded.co.za

Woensdae:
Northam Konsistorie
om 18:30
Kontak Ds. Jannie by
ngnortham@mtnloaded.co.za

Bierspruit om 18:30
Kontak
L/diaken. Tertius Viljoen
by
ngnortham@mtnloaded.co.za

Sondae:
Swartklip om 18:30
Kontak
L/Oudl. Danie du Plessis
 DIE WEEK!:
Sondag
Erediens Amandelbult
  08:00
Erediens Northam
  09:30
.

SMS Gebedsgroep
Sluit aan by die sms gebeds-groep: Kontak persoon: Ouderling Koos Kruger

REGISTREER ASSEBLIEF HIER
NG Kerk Northam - Sensus Opname 2011 - Stap 1
Geagte Nederduitse Gereformeerde Kerk Lidmate.

ROMEINE 12:4-5 "Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar"

As gevolg van die diefstal van die rekenaars in Desember 2009, is daar geen rekord van lidmaat besonderhede nie. Die Kerkraad van die NG Gemeente, Northam, versoek U vriendelik om U besonderhede so gou moontlik aan die kerkkantoor deur te gee.

Om die Kerkkantoor te help, kan U op EEN van die volgende maniere te werk gaan:

             •  Nie baie tyd nie?  -  Vul die vorm hieronder in en ons bel U.
             •  Het u 3 minute vir ons?  -  Klik op "Registreer my familie".
                 U sal dan die geleentheid hê om ons van addisionele asook nodige inligting aangaande
                 uself en u huisgesin te verskaf. U samewerking in hierdie verband word
                 waarlik opreg waardeer.
 
Naam: Van:
Sel: Tel H:
E-Pos: Tel W:Vir enige probleme met die webblad, kontak gerus NeuralNet Technologies
Epos: Support@n-t.co.za
*This site is best viewed with Internet Explorer*
 Kontak Persone:
Kerk Kantoor:
Magda Moolman

Tel/Fax:
014 784 0915

Dinsdae tot Vrydae
08:00 - 13:00
ngnortham@mtnloaded.co.za

Leraar:

Ds. Jannie du Plessis
leraarnortham@mtnloaded.co.za
 Ander Inligting:

Klik en Lees die Bybel Aanlyn Hier:


Klik vir NG Kerk Noordelike Senode Webtuiste:

Angus Buchan Nuusbriewe:


(Klik om oop te maak)
News Letter - January 2014

News Letter - November 2013

News Letter - May 2012

News letter - March 2012

News Letter - Februarie 2012

News Letter - Januarie 2012

News Letter - Aug 2011

News Letter - 6 July 2011

News letter - 7 June 2011

 
Kerk Lede briewe:

22 Mei 2011
(Klik om oop te maak)
Ds. Johnnie - Net om weer dankie te sê

29 April 2011
(Klik om oop te maak)
Saudi Arabië Nuusbrief

Enigeen wat graag 'n brief wil rig aan die leraar, stuur dit gerus na leraarnortham@mtnloaded.co.za
of
ngnortham@mtnloaded.co.za